Lapsevanema tasu

info Saaremaa valla kodulehel:
https://www.saaremaavald.ee/alusharidus

Osalustasu lapse kohta ühes kuus on 53 eurot ehk 9%  Vabariigi Valitsuse poolt 2021. aastaks kehtestatud töötasu alammäärast Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias, Kuressaare Pargi Lasteaias, Kuressaare Ristiku Lasteaias, Kuressaare Rohu Lasteaias ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias.

Saaremaa vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 57  Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes

Kontakt ja lisainfo:
Haridus- ja noorsootööosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Alusharidusnõunik

tel 452 5066