Lapsevanema tasu

info Saaremaa valla kodulehel:
https://www.saaremaavald.ee/alusharidus

TEADMISEKS                                            07. jaanuar 2020

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115  „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1, mis kehtestab töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019027 ) ja  Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määruse nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 2, muutub  lasteaia lapsevanema osalustasu määr 2021. aastal järgmiselt:

53 eurot ehk 9%  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias, Kuressaare Pargi Lasteaias, Kuressaare Ristiku Lasteaias, Kuressaare Rohu Lasteaias ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias.

Saaremaa vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ https://www.riigiteataja.ee/akt/409112018001

Kontakt ja lisainfo:

Haridus- ja noorsootööosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Alusharidusnõunik
Maarja Pildre
tel 452 5066
maarja.pildre@saaremaavald.ee