Lapsevanema tasu

info Saaremaa valla kodulehel:
https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetus

TEADMISEKS                                            07. jaanuar 2020

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115  „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1, mis kehtestab töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019027 ) ja  Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määruse nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 2, muutub  lasteaia lapsevanema osalustasu määr 2020. aastal järgmiselt:

53 eurot ehk 9%  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias, Kuressaare Pargi Lasteaias, Kuressaare Ristiku Lasteaias, Kuressaare Rohu Lasteaias ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias;

Teate edastas
Helle Karu
Tuulte Roosi  lasteaia direktor

 

Saaremaa vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ https://www.riigiteataja.ee/akt/409112018001