Õppe- ja kasvatustöö

Põhimõtted:

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi:

  • vaatlemine, uurimine
  • lugemine ja kirjutamine
  • kuulamine, kõnelemine
  • võrdlemine, arvutamine
  • liikumis,- muusika- ja kunstitegevused