Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidiste abil

Meie lasteaia õpetajad  arvestavad oma igapäevast tööd planeerides aastaaegade vahetumist, rahvuslikke tähtpäevi, lasteaia traditsioone ning käsitlevad esile kerkinud olulisi teemasid ka laste soovil. Samuti väärtustatakse Eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teisest rahvusest laste kultuuri eripära. Tegevused on lõimitud, mis seovad tervikuks elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad (kodulooline põhimõte).
Igapäevaselt on kasutusel vanavanemate tarkused, vanasõnad, kõnekäänud ja liisusalmid, mis “kõnetavad” nii vanavanemaid, vanemaid kui lapsi.
Sellest tulenevalt on õpetajatele suureks toeks Merike Miti poolt kaante vahele kogutud ja 2013 a-l ilmunud väärt mõtteterad ning metoodika käsitlus “Väärtuskasvatus tarkuste hoidiste abil”.

Tiina Peterson
 (Haridus ja Teadusministeeriumi peaekspert alushariduse valdkonnas) on öelnud:
“Eesti vanasõnad annavad suurepärase võimaluse lastega väärtuste teemal arutleda ja õppimist rikastada. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on väärtuskasvatus tihedalt seotud laste üldoskuste, sh enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste kujundamisega. Tarkuste Hodise metoodika pakub õpetajale praktilisi ja huvitavaid viise, kuidas õppe- ja kasvatusvaldkondi lõimides korraldada lasteaias väärtuskasvatust. Väga positiivne on lapse ja pere aktiivsuse ning koostöö soodustamine. Õppematerjali rakendamise kaudu saab nii kodu kui ka lasteaed lapse arengut paremini toetada ja luua võimalused hooliva ning isiklikku vastutust soodustava keskkonna kujunemiseks. “

(allikas: Mastery koolituse koduleht)

Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidise abil

2013 – 2014 õa-l alustas Eesti rahvapärimusel põhineval metoodikaga tööd Võilille rühm ja metoodika võtteid kasutab Karikakra rühm.
2018 aasta sügisest kasutavad metoodika võtteid ka ülejäänud rühmad.

2014 a juunis osalesid Võilille rühma õpetaja ja õppealajuhataja TÜ eetikakeskuse korraldatud konverentsil “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias”, sh Merike Miti töötoas “Rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus”.