Rühmad

Tuulte Roosi lasteaias on seitse lillenimelist rühma. Viimane, Sinilille rühm avati augustis 2023 aastal. Rühmades toimuvad tegevused üldõpetusliku tööviisi põhimõtetel.  Samas rakendatakse võtteid projektõppest, õuesõppest, “Väärtuskasvatus Tarkuste hoidise abil” ja “Kiusamisest vaba lasteaed” metoodikatest. Laste päevi saadavad vanasõnad. Kuues rühmas töötab hommikupoolikuti kaks õpetajat ja õpetaja abi. Ühes rühmas õpetaja, assistent ja õpetaja abi.
Lisaks tegelevad lastega muusikaõpetaja Esti ja liikumisõpetaja Daigi.
Vajaduspõhiselt toetavad Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse spetsialistid https://www.sthk.edu.ee/.
Köögis on toimetamas kokk Senni.