Rühmad

Tuulte Roosi lasteaias on kuus lillenimelist rühma. Kõikides rühmades toimuvad tegevused üldõpetusliku tööviisi põhimõtetel. Igas rühmas töötab hommikupoolikuti kaks õpetajat ja õpetaja abi.
Lisaks tegelevad lastega muusikaõpetaja Esti ja liikumisõpetaja Kristiina. Vajaduspõhiselt toetavad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistid.
Köögis on toimetamas Marvi.