Rühmad

Tuulte Roosi lasteaias on kuus lillenimelist rühma. Kõikides rühmades toimuvad tegevused üldõpetusliku tööviisi põhimõtetel. Igas rühmas töötab hommikupoolikuti kaks õpetajat ja õpetaja abi.
Lisaks tegeleb lastega muusikaõpetaja Esti ja liikumisõpetaja Daigi.
Vajaduspõhiselt toetavad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistid.
Köögis on toimetamas kokad Senni ja Marvi.