Rühmad

Tuulte Roosi lasteaias on kuus lillenimelist rühma. Kõikides rühmades toimuvad tegevused üldõpetusliku tööviisi põhimõtetel. Igas rühmas töötab hommikupoolikuti kaks õpetajat ja õpetaja abi.
Lisaks tegelevad lastega muusikaõpetaja Esti ja ujumisõpetaja Kristiina, vajadusel logopeed Varje ja tervishoiutöötaja Ester.
Köögis on toimetamas Marvi.