Õppe- ja kasvatustöö lasteaias

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

  1. Olen avatud, uudishimulik, paindlik ja liikuv, olen terve.
  2. Õnnelik on inimene, kes kohaneb muutustega.

Väärtused:

KODUSUS –  traditsioonid,   usaldussuhete toimimine, üksmeel, nali ja naer
*Lind armastab oma pesakest, laps oma kodukest. (vanasõna)

HEAD KOMBED –    viisakas käitumine, tänulikkus ja austus, kaaslastega arvestamine, kokkulepetest kinnipidamine
*Käitu kodus nagu kuningakojas, siis käitud kuningakojas nagu kodus. (vanasõna)

HOOLIVUS – sõbralikkus, abivalmidus, empaatiavõime, turvatunne.
*Tee teisele seda, mida Sa tahad, et Sulle tehtaks. ( Vanasõna)

SALLIVUS
*Maitse üle ei vaielda. Mida ei saa jõuga, saab nõuga (Vanasõna)

VASTUTUS
*Kõik, mida teed, tee hästi

KOOSTÖÖ
*Ühtsuses peitub jõud.
 Mida üks ei suuda, seda üheksa suudavad.

Missioon: 

Meil on ühised väärtused, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd nii töötajad, lapsed kui ka lapsevanemad.


Visioon:

Tuulte Roosi lasteaed on koht, kus laps on õnnelik, kuhu lapsevanem tahab oma lapse tuua ja siin on rõõm töötada.