Õppe- ja kasvatustöö lasteaias

2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

  1. Tee teisele seda, mida Sa tahad, et Sulle tehtaks.
  2. Mida üks ei suuda, seda üheksa suudavad.

Väärtused:

HOOLIVUS
sõbralikkus, abivalmidus, empaatiavõime, turvatunne.
*Tee teisele seda, mida Sa tahad, et Sulle tehtaks. ( Vanasõna)

KOOSTÖÖ
Ühtsuses peitub jõud.
* Mida üks ei suuda, seda üheksa suudavad. (Vanasõna)

Missioon: 

Meil on ühised väärtused, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd nii töötajad, lapsed kui ka lapsevanemad.

Visioon:

Tuulte Roosi lasteaed on koht, kus laps on õnnelik, kuhu lapsevanem tahab oma lapse tuua ja siin on rõõm töötada.