Õppe- ja kasvatustöö lasteaias

2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

  1. Terve ja aktiivne laps õpib õues
  2. Lapse maailmapilt kujuneb lõimitud tegevuste toel
  3. Märkan, hoolin ja arvestan kaaslasega enda kõrval

Väärtused:

KODUSUS –  traditsioonid, usaldussuhete toimimine, üksmeel, nali ja naer.     *Oma kodu kullakene, oma maja marjakene.  (Vanasõna)

HEAD KOMBED – viisakas käitumine, tänulikkus ja austus, kaaslastega arvestamine, kokkulepetest kinnipidamine.
*Tee head, siis tehakse sulle head vastu
(Vanasõna)

HOOLIVUS – sõbralikkus, abivalmidus, empaatiavõime, turvatunne. 
*Kus viga näed laita, seal tule ja aita.
(Vanasõna)

TARKUS – uudishimu, vanavanemate tarkuse väärtustamine, koostööoskus, vastutus. 
*Targaks ei sünnita, targaks õpitakse.
(Vanasõna) 

Missioon: 

Tuulte Roosi lasteaias on igal lapsel turvaline ja huvitav.
Laps  tunneb rõõmu mängust, maailma avastamisest ja  hoolivatest inimestest enda ümber.

 

Visioon:

Lasteaia personali ja lastevanematega koostöös on meil kõigil siin hea olla.