Õpetajale tänu!

2023 / 2024 õa
Seoses Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia 34. sünnipäevaga tunnustada  tänukirjaga järgmiselt:
*Karikakra rühma meeskonda lapsi haaravate ja innustavate metoodikate kasutamise eest,
*Nurmenuku rühma meeskonda lastevanemate kaasamise ja heade suhete hoidmise eest,
*Pargi lasteaia toitlustajate meeskonnale hea koostöö eest,
*Lapsevanem Kristi Otsa lasteaiaperele sünnipäevaürituse korraldamise eest kenas Mihkli Talumuuseumis.
/Alus:Tuulte Roosi lasteaia tunnustamise statuut/

2019 / 2020 õa
* Saare maakonna Aasta lasteaiaõpetaja 2020 osutus valituks Sinaida Koppel, kes on professionaalne, pühendunud, loov ja hooliv, võitnud nii kolleegide kui perede südamed.
Aasta õpetaja saab kutse ka üleriigilisele Aasta Õpetaja Galale.
* Pikaajalise tulemusliku töö ja kauaaegse haridusasutuse juhtimise eest pälvib Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja septembrist pensionile suunduv Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia direktor Helle Karu.

2017/ 2018 õa
Seoses Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia 28. sünnipäevaga tunnustada lasteaia töötajaid tänukirjaga järgmiselt:
1. Meelespea rühm- Lea Õispuu, Taimi Kluge, Piia Ool-
Töö eest ägedate, toimekate, asjalike Meelespea rühma laste kujunemisel.
2. Kellukese meeskond – Anne Lember, Sinaida Koppel, Ludmilla Mitrjagin – Eripalgeliste isiksuste suunamise, mõjutamise ja kujundamise eest särasilmsete kooliminevate laste rühmaks.
3. Nurmenuku meeskond – Katrin Pilden, Merle Rosljuk, Kaie Rauniste-Piiridega, vaba ja loova õhkkonna loomise eest.
4. Karikakra meeskond- Helle Saarlaid, Ly Pultsin, Marta Raudsepp, Silvi Serg- Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks rõõmu ning innuga tehtud lastepäraste kingituste ja ettevõtmiste eest.
5. Toitlustajate meeskonnale- Asta Tiitsarele, Marvi Aksalule, Ester Leisile nutikate, tervislike ja mitmekesiselt koostatud menüüde ja maitsvalt valmistatud toitude eest.
6. Õppealajuhataja Tiina Martinson – lasteaia õppekasvatustöö eeskujuliku organiseerimise, eestvedamise ja dokumenteerimise eest.

/Alus: Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia autasude statuut, kolleegide ettepanekud./
Helle Karu
direktor

Aasta tervisepanuse andja aunimetuse kandidaat ja valla tänukiri Tuulte Roosi lasteaia õppealajuhatajale Tiina Martinsonile, kes tegutseb lasteaiapere suurte ja väikeste tervise edendamise nimel.

2015/2016 õa
Tunnustan Ülle Räimi Tuulte Roosi lasteaia tänukirjaga pikaajalise, kohusetundliku pedagoogilise töö eest laste ujuma õpetamisel.
/Alus:Tuulte Roosi lasteaia tunnustamise statuut/

2013/2014 õa
1. Seoses lasteaia 24. sünnipäevaga tunnustan rinnamärgiga „Aasta tegija 2014“ järgmisi töötajaid:
1.1.Tunnustan õpetajat, kelle pikaajalisest töökogemusest õppis meie uus õpetaja:
2014. aasta Uue õpetaja toetaja Sinaida Koppel
1.2. Õpetaja abi, kes on kohusetundlik, hooliv, omandatud uusi teadmisi rakendab lastega tegutsedes:
2014. a ÕPETAJA hea abi – Piia Ool
1.3.Tunnustan õpetajat, kes on täiendanud oma teadmisi ja neid jaganud kolleegidega:
AASTA 2014 MENTOR – Külli Laum
1.4. Aasta Tegu Tuulte Roosi lasteaias on Eesti rahvapärimusel põhineva
TARKUSTE HOIDISTE METOODIKA RAKENDAMINE VÄÄRTUSKASVATUSES-Võilille rühma meeskond.
2. Lasteaia juhtkond tänab tänukirjaga hakkajat uut tulijat õpetaja abi Imbi Liiva.
3. Personali tunnustamine:
3.1. Tunnustan tulemusliku töö eest Tuulte Roosi lasteaia õppekasvatustöö arendamisel, mängurühma tegevuse eestvedajat, õppealajuhatajat Tiina Martinsoni rinnamärgiga „Tuulte Roosi lasteaia Aasta Tegija 2014“
3.2. Tunnustan mentorluse eest uue basseini operaatori välja õpetamisel ja juhendamisel Marvi Aksalut rinnamärgiga „Tuulte Roosi lasteaia Aasta tegija 2014“
Helle Karu
direktor

2012/2013 õa
Meie lasteaia Nurmenuku rühma õpetaja Merle Rosljuk on lapsevanemate poolt esitatud Saare maakonna Aasta õpetaja kandidaadiks. Teda tunnustati koos teiste esitatutega Täiskasvanud Õppija Nädala raames Saare Maavalitsuse tunnusüritusel 18.10.2012.

2010/2011 õa
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus on programmi „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu” (ÕKVA) elluviija.
Selle programmi raames oli võimalus esitada tunnustamiseks ka meeskondi. Esitasime meie lasteaiast „Õppija arengu toetaja“ auhinna saamiseks Karikakra rühma meeskonna. Leidsime, et meie lasteaias on hulgaliselt inimesi, kes võiksid sellele tunnustusele kandideerida. Valik langes Karikakra rühma meeskonna kasuks, kes 2010 aasta sügisel saatsid kooli enda rühma suured lapsed ja alustasid uute väikeste põnnidega.
Helle Saarlaid ja Ly Pultsin on korduvalt atesteeritud vanemõpetaja ametijärku. Rühma meeskond, kuhu kuulub ka õpetajate ideede tubli toetaja õpetaja abi Ülle Altmäe, on loonud valikuid pakkuva, loomingulise, mängulise ja õdusa kasvukeskkonna lapse igapäevaseks tegevuseks ja arenguks. Esile tõstmist väärivad rühma meeskonna ühtsete reeglite kehtestamine koos lastega ja nende järgi tegutsemine täiskasvanute eeskujul ja suunamisel. Kõige selle tulemusena on lastest kujunenud positiivse minapildi, hea käitumise, ümbritsevasse hooliva suhtumisega ja julge väljendusoskusega koolijütsid. Kuressaare linna koolid on kõige muu kõrval hinnanud laste head sotsiaalse toimetuleku oskust.
Meil on küll veidi kahju, et Karikakra rühma meeskond ei osutunud valituks 245 kandidaadi hulgast „Õppija arengu toetaja“ auhinnale, aga rõõmustame, et õpetajad Helle ja Ly ning õpetaja abi Ülle pälvisid Haridus-ja Teadusministeeriumi tänukirja pikaajalise südamega tehtud tulemusliku töö eest.