Kiusamisest vaba lasteaed

                                                                                      
http://kiusamisestvabaks.ee/

Meie lasteaias on rühmades kasutusel võtted metoodikast „Kiusamisest vabaks!“

Kuresaare Tuulte Roosi lasteaed liitus projektiga 2013a. Praeguseks on koolitusel osalenud kolm rühma: Kelluke ja Võilill 2013a ja Karikakar 2014 a, kes kõik kasutavad metoodika võtteid igapäevases töös.
“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.
Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.
Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

 Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

  1. Sallivus– näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
  2. Austus– suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
  3. Hoolivus– näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
  4. Julgus– jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid.

Vahendid:
Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaźiraamat, lauluraamat ja CD kogumik “Igaüks on isemoodi, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 
5 olulist nõuannet vanemale:

1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.

  1. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).
  2. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.
  3. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.
  4. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Ajakirjanduses ilmunud artiklid:   
http://www.saartehaal.ee/2012/02/25/lasteaed-opetab-mudilased-kiusamist-valtima/

Kuressaare Sõnumid 15.11.2012

http://www.saartehaal.ee/2013/02/06/lillad-kaisukarud-levivad-lasteaedadesse/