Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused kajastatakse järgmistes valdkondades:

  • mina ja keskkond
  • keel ja kõne
  • matemaatika
  • kunst
  • muusika
  • liikumine (sh ujumine alates 3 ea-st)