Karikakar

Kontakt rühmas: +372 55 911 712

LAS MA HÜPPAN,
LAS MA JOOKSEN,
LAS MA KÕIKE ISE PROOVIN,
LAPS ON OLLA HEA!

Meie rühma moto: “Proovi, proovi ja sa saadki hakkama!”

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt. Kasutame „Hea alguse“ ja „Väärtuskasvatus tarkuste hoidise abil“ metoodika võtteid ( http://www.mastery.ee/raamat/vaartuskasvatus-tarkuste-hoidise-abil/ ) ning „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti mõtteid ( http://kiusamisestvabaks.ee/ ).
Hommikuste planeeritud tegevuste ajal on tööl mõlemad rühmaõpetajad ja õpetaja abi. Planeerimisel arvestame laste vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste ja lastevanemate soove.

PLANEERITUD ÕPPE – JA KASVATUSVALDKONNAD:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, jutustamist jms.

Planeeritud õppetegevused saalides ja õues:
esmaspäev: ujumine kahes grupis 9.55 – 10.30
teisipäev: muusika 10.00 – 10.15
kolmapäev: liikumine õues 11.10 – 11.25
neljapäev: ujumine kahes grupis 9.30 – 10.05
reede:
liikumine saalis 9.30 – 9.45
muusika 9.50 – 10.05

Õpetajad: Kristiine ja Ly
õpetaja abi: Marta