Karikakar

Kontakt rühmas: +372 55 911 712

LAS MA HÜPPAN,
LAS MA JOOKSEN,
LAS MA KÕIKE ISE PROOVIN,
LAPS ON OLLA HEA!

Meie rühma moto: “Proovi, proovi ja sa saadki hakkama!”

Rühmas töötame üldõpetuse ja “Tervist edendava lasteaia” põhimõtetest lähtuvalt. Kasutame „Hea alguse“ ja „Väärtuskasvatus tarkuste hoidise abil“ metoodika võtteid ( http://www.mastery.ee/raamat/vaartuskasvatus-tarkuste-hoidise-abil/ ) ning „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti mõtteid ( http://kiusamisestvabaks.ee/ ). Õppetöös kasutame rohkelt õuesõpet.
Soovime katsetada projektõpet. Oma töös kasutame laste eale vastavaid digivahendeid.
Hommikuste planeeritud tegevuste ajal on tööl mõlemad rühmaõpetajad ja õpetaja abi. Planeerimisel arvestame laste vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste ja lastevanemate soove.
Vajadusel toetavad Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.

PLANEERITUD ÕPPE – JA KASVATUSVALDKONNAD:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine (sh ujumine)

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, jutustamist jms.

Planeeritud õppetegevused saalides ja õues:
esmaspäev: muusika 9.00 – 9.20
Minu Tantsukool 15.45
teisipäev: ujumine 9.45 – 10.05
kolmapäev: muusika 9.00 – 9.20
liikumine õues 10.50 – 11.10
neljapäev: ujumine 9.15 – 9.35
FC Kuressaare jalgpall 11.15 – 11.45
reede: liikumine saalis 9.00 – 9.20

Õpetajad: Janika ja Ly
õpetaja abi: