Karikakar

Kontakt rühmas: +372 55 911 712

LAS MA HÜPPAN,
LAS MA JOOKSEN,
LAS MA KÕIKE ISE PROOVIN,
LAPS ON OLLA HEA!

Meie rühma moto: “Proovi, proovi ja sa saadki hakkama!”

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt. Kasutame „Hea alguse“ ja „Väärtuskasvatus tarkuste hoidise abil“ metoodika võtteid ( http://www.mastery.ee/raamat/vaartuskasvatus-tarkuste-hoidise-abil/ ) ning „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti mõtteid ( http://kiusamisestvabaks.ee/ ).
Hommikuste planeeritud tegevuste ajal on tööl mõlemad rühmaõpetajad ja õpetaja abi. Planeerimisel arvestame laste vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste ja lastevanemate soove.

PLANEERITUD ÕPPE – JA KASVATUSVALDKONNAD:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine

Planeeritud õppetegevused, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:
esmaspäev:  11.45 – 11.55 liikumine saalis
teisipäev:  9.35 – 9.45 muusika
neljapäev:  9.35 – 9.45 muusika
reede: liikumine õues

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, jutustamist jms.

Õpetajad: Kristiine ja Ly
õpetaja abi: Marta